Stående fr.v. Annika Wallentin, Eva Rubarth, Siv Östman, Agneta Danielsson, Birgitta Posth, Laila Sunesson, Anita Klockare, Ann Sundström, Karin Lindén, Gunda Fernström. Sittande fr.v. Ingalill Karlsson och Ingrid Trygg-Jansson.
9 dec 2020

Kommentarer är avstängt för det här albumet.