Stående fr.v. Torun Pahlm, Harriet Bure, Jane Karlsson, Elisabeth Styhr, Carin Hamnlund-Fritzell, Anna Sjöström, Ingrid Andersell, Marianne Dahlberg, Caroline Käck Sittande fr.v. Ingegerd Denander, Agneta Björck och LenaMari Hagman
9 dec 2020

Kommentarer är avstängt för det här albumet.