Hällevi Idrottsplats

Hällevi Idrottsplats anlades 1933. I dag finns fotbollsplaner, löparbana, tennisbanor, bandyplan och ishall.


Stäng