Sällskapet

Sällskapet 

Verksamhet | Föreningsdata | Att bli medlem

Att bli medlem

Medlemsavgiften är f.n. 200:-/Śr för enskild medlem, 300:-/Śr för familjer, föreningar och specialförbund.

Medlemsansökan finns som en blankett (pdf-fil) som du hittar här, skriver ut, fyller i och skickar till angiven adress. Har du inte Acrobat Reader för att läsa pdf-filer kan du ladda ner programmet gratis här.

Vill du anmäla dig via e-post, kan du göra det här.
 
Stadgar för Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

Stadgar för Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap finner du som en pdf-fil här. Har du inte Acrobat Reader för att läsa pdf-filer kan du ladda ner programmet gratis här.

 

 
 
 
Uppdaterad: 2017-03-11