Möteskalender

Sponsorer

 
 
 

Möteskalender 

 
Planerade möten 2018 
 

November Dag Datum Tid Plats
Aktivitetsutskottet Torsdag 8 14.00 Ölis lokaler
Biblioteksutskottet Tisdag 27 10.00 Ölis lokaler
Fotogruppen Torsdag 15 10.00 Ölis lokaler
Styrelsen Måndag 19 09.00 Ölis lokaler
Träffpunkt Ölis Fredagar 09.30-11.00 Ölis lokaler
Ölis Tipsgäng Onsdagar 09.15-10.15 Ölis lokaler
Alla funktionärer, julbord Se inbjudan!
Kom ihåg att anmäla dig senast fredag 30/11

 
         
December Dag Datum Tid Plats
Alla funktionärer, julbord Tisdag 4 17.00 Terrassen, Behrn Arena
Alla funktionärer, utskick Torsdag 27 09.00 Ölis lokaler
Aktivitetsutskottet Torsdag 27 1) Ölis lokaler
Styrelsen Tisdag 4 14.00 Terrassen, Behrn Arena
Träffpunkt Ölis Fredagar 2) 09.30-11.00 Ölis lokaler
Ölis Tipsgäng Onsdagar 09.15-10.15 Ölis lokaler
         
1) Direkt efter 'Alla Funktionärer, utskick' 2) Sista träff för året fredag 14 december

 
 
Uppdaterad: 2018-11-09