Här är några exempel på formulär som kan användas på hemsidan:
 
Caféträff anmäl här

Resa anmäl här

Möte anmäl här

Bli medlem anmäl här Detta formulär finns redan nu på sidan Sällskapet / Att bli medlem.

Träff anmäl här

Observera att rubrikraderna i formulären är låsta. Texten (den rubrik mottagaren av mailet ser i sin inkorg) kan inte ändras av den som fyller i formuläret.

Anmälan går till idrottshistoriska@telia.com

ÖLIS har vad jag förstått bara en mailadress hos Telia och har säkert möjlighet att utan kostnad lägga till adressen
anmalan.idrottshistoriska@telia.com eller flera adresser för att lättare se vem mejlet /mejlen angår. Varje adress kan lösenordskyddas.

(När vi hade mailkonto hos Telia hade vi fyra olika adresser inom familjen).