Aktuellt

Samarbetspartners

Aktuellt 

Vårmöte/Årsmöte 2020 (Flyttat till hösten 2020)
 
Onsdag den 1 april Engelbrektsskolan, Örebro
 

Vårmöte/Årsmöte & Ishockeyns Historia

Speciellt inbjudna gäster är TV-profilen Jens Lind, samt idrottslegendaren Ulf Sterner.

Särskild inbjudan med information om anmälan till mötet kommer i samband med marsutskicket av vår medlemstidning Idrottsarvet.
 
Verksamhetsberättelse 2019
  
Föredragningslista vid ÖLIS årsmöte onsdag den 1 april 2020 (Flyttat till hösten 2020)
 

 1. Mötets öppnande. Parentation.
 2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner från medlemmarna.
 12. Val

  a) Val av sällskapets ordförande för en tid av ett år. Avg: Jan Andersson

  b) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Avg: Håkan Aldevik, Kerstin Pedro och Reignar Johansson, som avled under mandattiden. Denne ersattes av adj. Thomas Eklund.

  c) Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. Avg: Göran Davidsson, Stig Wallinder och Lars-Gunnar Rosmark, suppleant.

  d) Val av tre ledamöter till valberedning varav en är sammankallande. Avg: Rolf Hallgren, samman- kallande, Thomas Eklund och Ove Danielsson.
   
 13. Övriga frågor
 14. Avslutning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen för Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap får för verksamhetsåret avge följande berättelse.

Efter föregående årsmöte har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten, varav 5 under januari-april. En stor händelse under det gångna verksamhetsåret är flytten från Föreningarnas hus på Slottsgatan till nyrenoverade och anpassade lokaler på Järntorgsgatan 3, våning 3. Nya lokaler med nya möjligheter.

Styrelsen och ÖLIS har under året förlorat vår högt värderade styrelseledamot och vice ordförande, Reignar Johansson, som avled den 2 december 2019.

Styrelsen
Styrelsen har bestått av Jan Andersson, ordförande, Reignar Johansson, vice ordförande, Håkan Aldevik, kassör, Kerstin Pedro, sekreterare, Sven Arne Ahlberg, Bo Ericson, Sven Göran Gustafson och Laila Sunesson, adj, Anki Olsson-Ramberg, adj och Thomas Eklund, adj. Sten Berglund adjungerades de sista månaderna av kalenderåret.

Hedersordföranden: Bo Astvald, Rolf Hallgren

Hedersledamöter: Marianne Dahlberg, Kurt Löfvenhaft,
Rolf Sund, Johnny Lindahl, Kjell Sunesson och Laila Sunesson.

Hedersmedlemmar: Thomas Eklund, Magnus Enhörning, Bernt Eriksson, Göran Gillberg, Olof Gustavsson, Gunnar Hagsten, Olle Larsson, Lars Segelberg, Stig Wallinder och Karin Åslund.

AKTIVITETSUTSKOTTET
Sven Arne Ahlberg ordf/sammankallande, Kerstin Pedro, Anki Olsson-Rahmberg, Kjell Wahman, Håkan "Lillis" Olsson, Ebbe Karlsson, Bernt Eriksson och Owe Eriksson.
Reseutskottet: Håkan Aldevik, Owe Eriksson, Håkan ”Lillis” Olsson och Kjell Wahman.


Nedanstående Vår-, Höst- och Caféträffar kan man läsa mer ingående om på vår hemsida www.olis.nu.

Caféträff den 23 januari
Tema fotboll, Frälsningsarmén, Örebro
Årets första Caféträff hölls sedvanligt i Frälsningsarméns stora sal i Örebro. Våra gäster var chefstränarna Axel Kjäll i Örebro SK, FK och Stefan Ärnsved i KIF Örebro DFF.
 
Vid intervjun berättade Axel Kjäll om hur föregående säsong (2018) utfallit samt om planering och presentation av truppen.
 
Axel hade en önskan om en breddning men också föryngring av truppen. Därtill sade han sig förmoda att det kanske kan behövas förstärkning utav någon etablerad och rutinerad spelare. Vem detta skulle kunna vara kunde han för stunden inte ange. Axel hade nu påbörjat sin andra säsong som huvudansvarig tränare för ÖSK Fotboll. (Senare under säsongen utsågs han till manager.)

Stefan Ärnsved, chefstränare i KIF Örebro kunde för andra året konstatera att man nu återvänt till högsta divisionen efter att ha varit nere i "tvåan" och vänt uppåt igen. Truppen redovisades och Stefan angav att truppen kommer att bestå av till hälften nya spelare. Med det matarialet hoppades han givetvis på en placering högre upp i serien,”men det är flera duktiga lag i serien”.

Caféträff den 20 februari
Christer Blohm med temat Historik om Rudbecksskolan
          
Christer Blohm, en av förstelärarna på Rudbeckskolan (granne till Frälsningsarmén), redovisade mycket intressant historik om skolan, som invigdes 1901 av dåvarande kung Oscar II. Blohm berättade också med trevliga filminslag om skolan, kryddade med berättelser om berömda personligheter som där genomgått utbildning, då för tiden ofta riktad teknik bl.a. Men han berättade också om mer "lokala" personer som en gång -1908-bildade Örebro Sportklubb. Automatiskt fanns en anknytning till Eyravallen och Christer kunde visa ett filminslag från 1958, då en av matcherna i VM-fotbollen i Sverige spelades på just Eyravallen mellan Skottland-Frankrike, med vinst för det franska laget.

Vårmöte/Årsmöte den 3 april
Magnus Jernemyr, Engelbrektsskolan, Örebro

Som huvudtalare hade kontaktats den kände handbollsspelaren Magnus Jernemyr som intervjuades av Håkan "Lillis" Olsson. Magnus var en spelarna i den kände landslagstränaren Bengt "Bengan" Johanssons framgångsrika trupp, som vann så många framgångar. Grabbarna ingående i laget erhöll ett gemensamt smeknamn - "Bengan Boys".

Magnus, med ursprung från Dalarna, kom i unga år till Göteborg och erhöll flera SM-triumfer med Redbergslids IK, men också framgångar som proffsspelare i Barcelona och i Tyskland.
Numera är det stora intresset trav och hästar för Magnus, både i allmänhet och synnerhet.

Vid årsmötesförhandlingarna, som avhölls före ovannämnda intervju, avsade sig ordförande Jens Schollin ordförandeskapet med bristande tid som orsak. Valberedningen hade funnit en trevlig och för Sällskapet ny ordförande, nämligen Jan Andersson. Engagerad inom bl.a orientering och förutvarande chef inom inom Region Örebros fastighetsbolag Länsgårdarna.
 
Kjell Wahman avböjde omval som styrelseledamot och där inträdde från Idrottsförbundet/SISU i Örebro län den kände tjänstemannen Sven Göran Gustafson.

Caféträff den 15 maj
Göran Gunnarsson, Frälsningsarmén, Örebro

Göran Gunnarsson som varit styrelseledamot inom ÖLIS under några år, berättade om händelser som han personligen upplevt inom sitt dåvarande yrke som polis. Det handlade bl.a om omtalade rymningar från Kumla, men också om det uppmärksammade kidnappningsdrama som skedde mitt i centrum av Örebro 1971. Också om dramat i Hallsberg där en av "olycksfåglarna" behövde skjutas ned med gevär, efter att hållit gisslan bl.a.

Göran verkade flera år inom det polisiära facket men också som "vanlig" polis och avslutade sin karriär som presstalesman för regionen.

Vårresa den 23 maj
Ryttmästarbostället vid Simsjöns strand, Västergötland

Genom åren har ÖLIS till ett överkomligt pris genomfört en höstresa för medlemmarna till olika idrottsliga och kulturella platser. Denna gång företogs resan på våren, enär man från utflyktsmålet aviserat att man skulle upphöra som ett turistmål. Ryttmästarbostället är en annorlunda historisk plats i fagra Västergötland invid Simsjöns strand. På plats erhöll man (34 st) information om hur det kunde vara förr för den indelte soldaten, hans hem och boning i det soldattorp som man hade tillgång till.
 
Det fanns mycket mer att uppleva denna dag, vittnar många av de resande om.

Caféträff den 18 september
Digitala Idrotts-Museum-utskottet (DIM-gruppen), Frälsningsarmen

Ledamöterna i detta utskott kunde framvisa och berätta om bakgrunden för tillblivelsen av utskottet samt gav bildexempel på vad man inom utskottet kunde framvisa på anläggningar, personliga möten, upplevelser och händelser inom idrotten i länet. Deras berättelse finns ytterligare beskrivet på annan plats här i ÖLIS verksamhetsberättelse.

Caféträff den 18 oktober
Tord Wiksten, Frälsningsarmén, Örebro

F.d skidelitskytten Tord Wiksten, med ursprung från Byske och sedan skidgymnasium i Torsby, blev så småningom en av dem i skidskyttelandslaget som kom att "marknadsföra" samt föra den svenska flaggan upp i topp på de olika prispallarna runt om i Europa företrädesvis, men också runt om i världen vid OS-tävlingar. Hans egen främsta placering var en bronsplacering i Albertville i Frankrike 1992. Han deltog även i Nagano 1998, i Japan samt Salt Lake City, USA.

Tord driver idag sitt eget marknadsförings- och eventföretag och bor sedan några år i Örebro.

Höstmöte den 6 november
Anders Adamson, Engelbrektsskolan

"CYKEL - MIN PASSION" var rubriken på Anders Adamsons framträdande. Den i Örebro uppväxte och boende f.d. elitcyklisten Anders Adamson, berättade om sitt farsarv (Ove) och vad han själv, men också hans son Stefan, lyckats med inom cykelsporten. Han berättade om händelser som han själv upplevt på cykeltävlingar, både som aktiv och åskådare.
 
Det sistnämnda i synnerhet som han i över tio år varit expertkommentator på Discovery/Eurosport tillsammans med Roberto Vacchi.

Caféträff den 13 december
Dixie Ericson och Luciatablå, Frälsningsarmén, Örebro

Den sedan ett antal år boende i Trosa, men i Örebro i fotbolls- samt bandykretsar välkände Dixie Ericson, kom hem igen och berättade om sin idrottsbakgrund, med uppväxten i Eskilstuna och med de då starkt påverkande sporttidningarna, Rekord Magasinet och Allsport.

I ungdomens år drömde han om att bli en bra fotboll- och bandyspelare som Orvar Bergmark och Olle Sääw. Den senare kom vid ett tillfälle i ungdomens år till Eskilstuna och berättade om sitt liv inom idrotten. Dixie kom att ha Olle som tränare i bandy men spelade också fotboll, både med och mot honom. En man som höll länge i sitt elitutövande. Civilt har Dixie i sitt yrkesutövande varit lärare och kulturskribent i NA och annorstädes. Dixie har också anlitats som moderator vid flera tillfällen genom åren i ÖLIS vid utställningar och event.

Denna Caféträff avslutades på sedvanligt sätt med Luciatablå med mycket duktiga elever från Karl Johans Skola i Örebro.

Träffpunkt ÖLIS
Ett samlingstillfälle på fredagsförmiddagar för hugade medlemmar som tillkom i ÖLIS lokaler på Slottsgatan 2016 och som fortsatte även under våren detta verksamhetsår fram t.o.m maj månad.
 
När vi så flyttade till Järntorgsgatan 3 återupptogs dessa träffar i början av september. Dock med lite annorlunda utformning. På det förra stället hade vi möjlighet till våffla och kaffe/dricka för 30:- genom deras trevliga personal i Caféterian. Den möjligheten förändrades så till vida att det nu blev frukostfralla och kaffe/dricka men till samma pris som vi hade på föregående ställe.

Under hösten hade vi ett par trevliga föredragshållare i form av Mats "Kolis" Pettersson som berättade om den sagolika möjligheten för Laxå IF att få vara värd för samt spela match mot Manchester United. Den berättelsen som "Kolis" berättat om ett antal gånger resulterade i att han och dåvarande tränaren, för drygt ett år sedan, fick besöka samt vara hedersgäster på Old Trafford. Alldeles före avspark välkomnade speakern dem med orden: "Welcome Mr Kolis and Mr Nisse, to Old Trafford as our special guests."

En annan person som också gästade oss var PO Johansson (Mr Polo) som hade både bilder och initierade berättelser om vår förre världsmästare Ingemar "Ingo" Johansson. Icke för ty hade också PO och hans tvillingbroder Lars Ingemar en fader, klädeshandlare till proffesionen samt namne med den berömde boxaren. Fadern hade vid ett tillfälle bjudit in boxaren till Örebro och affären vid Järntorget. Det blev folksamling utanför. Därtill berättade PO både det ena och andra om "Ingo", som inte var helt känt för allmänheten men framför allt inte för oss dryga 30-talet som var samlade i ÖLIS nya klubblokaler på Järntorgsgatan 3 Örebro.

BIBLIOTEKSUTSKOTTET
Anders Stenberg, sammankallande, Magnus Enhörning, Ulf Magnusson (jan-aug), Ola Ljungberg och Anders Edh.

Biblioteksutskottet ansvarar för biblioteket och har under 2019 haft 6 möten.
 
Under året har allmän omvårdnad skett av vårt bokbestånd. Böcker som saknats har köpts in.
Inge Blomberg har, genom Kerstin Blomkvists dödsbo, skänkt 70 idrottsböcker. Ulf Wind, har genom Boine Thorens dödsbo, skänkt 20 ishockey- och fotbollsböcker. Håkan Aldevik har, som gåva från Kurt Fredriksson, förmedlat 10 idrottsböcker.
 
Björn Sääw har skänkt, från Olle Sääws dödsbo, 15 bandy- och fotbollsböcker.

Böckerna har sorterats in i respektive fackområde. Dubbletter av böcker i vårt bokbestånd har skänkts till ÖLIS medlemmar. Resterande exemplar är arkiverade i ÖLIS förråd på Järntorgsgatan.
 
Årets kraftmätning för biblioteksutskottet var flytten från Slottsgatan till Järntorgsgatan. Nedpackning av böcker i 100 lådor innan sommaren. Lådorna magasinerades i vagnar under drygt 2 månader. Därefter flytt i augusti med efterföljande uppackning av lådorna. I slutet av september var allt arbete klart.

11 funktionärer arbetade vid 8 tillfällen med bokarbete, tid 110 timmar. Ulf Magnusson, mångårig funktionär i museiutskottet och biblioteksutskottet, slutade som funktionär hösten 2019. Ulf är saknad som en synnerligen kompetent funktionär.

FOTOGRUPPEN
Fotogruppen är sprungen ur biblioteksutskottet med ytterligare några personer. I gruppen ingår Anders Stenberg, sammankallande, Magnus Enhörning, Anders Edh, Rolf Hallgren, Rolf Sund, Bernt Eriksson och Lars Segelberg.

Gruppens arbete är att i nära samarbete med Hemsidegruppen föreslå och söka få fram månadens profilbild som visas på ÖLIS hemsida. Fotogruppen har haft 7 träffar under året.

DIGITALA IDROTTSMUSEET
Följande personer har verkat inom gruppen för det Digitala Idrottsmuseet; Sven Göran Gustafson, ordförande, Håkan Aldevik, Göran Gunnarsson, Anders Edh, Sten Berglund och Hans-Ove Nykvist. Gruppen har genomfört 9 möten under verksamhetsåret.

2019 får betraktas som ”genombrottsår” för det Digitala Idrottsmuseet då det blivit publikt och tillgängligt via internet. Vid Caféträffen den 15 maj var det en förhandsvisning och dagen därpå öppnades museet via ÖLIS hemsida. Höstens första Caféträff, den 18 september, hade temat ”En bild berättar”. Efter en inledning av Sven Göran berättade Anders, Håkan och Rolf Hallgren minnen utifrån utvalda bilder från museet. Som så riktigt påpekades så är en bild bara en bild men det är berättelsen, minnen och upplevelser av bilden som ger den mening. Mötet och samtalet uppmuntras genom objekten i museet. Det är avsikten med att digitalisera våra samlingar av foton, föremål och litteratur, att göra dem tillgängliga för fler och bevaras för framtidens idrottsintresserade.

Vid årsskiftet fanns det omkring 500 objekt i 30-talet samlingar i ÖLIS Digitala Idrottsmuseum, vilket är mer än en fördubbling av antalet objekt under det gångna året. Det finns ett fåtal föremål och böcker inlagda, förslag har framförts på att digitalisera våra filmer och vi ser gärna att distriktets kommuner blir representerade. ”Askersundsbilder” heter en av samlingarna och är en förebild för ÖLIS medlemmar i de andra kommunerna. Möjligheterna är oändliga. Varje medlems insats är värdefull för att utöka museets samlingar!

Gruppen har även medverkat i Sällskapets organisationsöversyn samt framtagandet av handlingsplanen för åren 2020-2022.

MARKNADSUTSKOTTET
Reignar Johansson, sammankallande, Thomas Eklund och Bo Ericson. Från 12/9 Bo Ericson tf. sammankallande och Thomas Eklund.

I syfte att stärka Idrottshistoriska Sällskapets marknadsföring, såväl internt som externt har en enklare analys genomförts. Externt har en mindre omvärldsanalys genomförts. Den har skett av arbetsgruppen med utgångspunkt från intervjuer och möten med nyckelpersonerna Niklas Jälevik, Liljedal Communication, Göran Tivenius, Kommuninvest, Oskar Gustafsson, laget.se samt Anja Ek, kommunikatör på Örebro läns Idrottsförbund. Vi har även beaktat för ÖLIS relevanta omvärldstrender.

Internt har arbetsgruppen tagit hänsyn till resultatet av Framtidsseminariet 24 januari 2017 där styrelsen och utskottens ledamöter deltog. Resultatet har gett en Handlingsplan på tre år för åren 2020-2022 med en mer detaljerad plan för 2020, vilken fastställts av styrelsen.

MUSEIUTSKOTTET
Reignar Johansson, sammankallande, Göran Gillberg, Gunnar Hagsten, Lasse Segelberg, Sten Berglund, från 12/9 Thomas Eklund tf. sammankallande, Kjell Sunesson adjungerad, Göran Gillberg, Gunnar Hagsten, Lasse Segelberg, Sten Berglund och Claes Pedro.

Utskottet har lagt stor del av sitt engagemang på den flytt som genomförts. Alla museiföremål har, positivt, kunnat samlas i de nya lokalernas två större källarförråd. Något litet material har överlåtits till Arkivcentrum. Wall of Fame-utställningen har under en period visats på Universitetssjukhuset.

Projektet Kvinnors Idrott redovisats särskilt nedan.

KVINNORS IDROTT
Projektet Kvinnors idrott har under verksamhetsåret 2019 haft en intensiv och omfattande verksamhet. Tre inspirationsträffar och ett antal s.k. skrivarstugor genomfördes under det första halvåret. Inför sommaren inkom 41 st. berättelser, vilka under hösten har korrekturlästs och redigerats till den bok, som under titeln Pionjärerna – kvinnor berättar om sina idrottsliv kommer att lanseras i mars 2020.

Parallellt med bokarbetet har bildutställningen Kvinnors idrott utvecklats i samarbete med Samuel Stenhem. Utställningen kommer att invigas i samband med boklanseringen.

Finansieringen av det samlade projektet har på ett tillfredsställande sätt lösts och projektgruppen riktar tacksamt ett stort tack till Adolf Lindgrens Stiftelse, Region Örebro län, Sparbanksstiftelsen Nya samt Örebro universitet.

Samma uppskattning riktas också till inspiratörerna, Elisabeth Solin, Karin Tellås Hermansson, Kersti Björkman och Anja Ek som väglett de skrivande kvinnorna.
 
Under året har projektgruppen förlorat en viktig kugge i och med Reignar Johanssons tragiska bortgång.

Samarbetet mellan Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap, Örebro läns Idrottsförbund och SISU-idrottsutbildarna har fungerat på ett mycket inspirerande sätt och projektgruppen ser fram mot det kommande verksamhetsåret med stor tillförsikt.

Projektgruppen har bestått av Daniel Alsarve (ÖLIF), Reignar Johansson, Jane Karlsson, Hanna Palm (SISU), Laila Sunesson och Kjell Sunesson.

IDROTTSARVET/TIDNINGSUTSKOTTET
Håkan Bågenvik och Thomas Eklund, redaktörer. Foton Bernt Larsson. Layout Karin Lidner.

Utskottet genomför ett antal möten med syfte att ge ut Idrottsarvet i två nummer per år, vår och höst. Tidningen distribueras till våra medlemmar, samarbetspartners, bibliotek i länen och andra idrottshistoriska sällskap i Sverige.

HEMSIDAN (www.olis.nu)
Hemsidans ansvariga har under året varit Anders Stenberg och Christer Södergren. Kontakten är på telefon och mail och sker regelbundet veckovis under verksamhetsåret.

Hemsidan utvecklas fortlöpande.

Länk skapad under våren till Digitala Idrottsmuseet. Vid årets utgång var nästan 500 bilder inlagda från ÖLIS unika bild skatt. Det operativa arbetet handläggs av DIM gruppen.

Projektet Kvinnors idrott utlagd med egen länk under året.

ÖLIS alla träffar och resor presenterades fortlöpande med text och bilder.
Numera kan man, utöver e-post, brev eller telefon, anmäla sitt deltagande till möten, resor och dylikt, via formulär på sidan som då automatiskt returnerar kvitto på anmälan.

Hemsidans besök har ökat till drygt 5000.

ÖLIS facebookkonto kan nås via hemsidan. Kontaktperson för facebook är Håkan Bågenvik.

MEDLEMMAR

Privatpersoner/Enskilda 597
Familjemedlemmar 91 (x 2) 182
Föreningar/Organsiationer 42
Totalt antalet medlemmar 821
Sponsorer 12

 
 
 
 


Styrelsen vill slutligen framföra ett tack till alla sponsorer samt Region Örebro län, RF-SISU Örebro län, Adolf Lindgrens Stiftelse, media samt alla medlemmar, företag och organisationer som ställt upp för Sällskapet.

Örebro i februari 2020

Jan Andersson, Sven Arne Ahlberg, Håkan Aldevik, Thomas Eklund, adj., Bo Ericson, Sven Göran Gustafson, Anki Olsson-Ramberg (adj), Kerstin Pedro, Laila Sunesson (adj).

Resultatrapport 2019-12-31 här...
Balansrapport 2019-12-31 här...


VERKSAMHETSPLAN 2020


Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap avser under året att:

Allmänt
• vidga intresset för sällskapets verksamheter såväl inom som utanför länet
• inbjuda föreningar och organisationer till sällskapet
• fortsatt arbeta för att öka intresset bland kvinnor
• skapa mötesplatser i vardagen för medlemmar och intresserade
• engagera fler medlemmar i sällskapets utskott och arbetsgrupper
• initiera lokala idrottshistoriska grupper

Möten/träffar
• under våren genomföra vår-/ årsmöte
• arrangera höstmöte
• genomföra en höstresa
• hålla ett antal caféträffar
• varav några ute i länet

Museet
• påbörja en förnyelse av vårt museum
• digitalisera delar av utställningsmaterialet
• förevisa Wall of Fame-utställningen på fler platser
• genomföra en inventering av sällskapets förråd

Biblioteket
• fortsatt tillgängliggöra biblioteket under begränsade tider

Marknadsföring/Sponsorer
• aktivt marknadsföra vår verksamhet genom Wall of Fame-utställningen
• erbjuda ett attraktivt sponsorpaket
• intensifiera sökandet av sponsorer samt finansiella bidrag

Digitala museet
• accelerera identifiering och registrering av vår bildskatt
• identifiera och med bild(-er) registrera museets föremål

Kvinnors idrott
• I samverkan med RF-SISU Örebro län exponera utställningen Kvinnors idrott i olika delar av Örebro län samt marknadsföra boken Pionjärerna - kvinnor berättar om sina idrottsliv.
• Projektgruppen skall dessutom behålla kontakten med det upparbetade nätverket och om möjligt engagera fler kvinnor att skriva berättelser om sina idrottsliv.


Örebro i februari 2020

Styrelsen
Jan Andersson, Sven Arne Ahlberg, Håkan Aldevik, Thomas Eklund, adj., Bo Ericson, Sven Göran Gustafson, Anki Olsson-Ramberg (adj), Kerstin Pedro, Laila Sunesson (adj).

Budget 2020 här...


  Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Besöks- & postadress:
Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro
E-post: idrottshistoriska@telia.com
www.olis.nu

Organisationsnummer: 875001-4972
 
     


  
 
 
Höstmöte 2019
 
Onsdag 6 november Engelbrektsskolan, Örebro
 
HÖSTMÖTE 2019 med ANDERS ADAMSON

C:a 130 medlemmar hade samlats i aulan i Engelbrektskolan i Örebro för att lyssna till före detta proffselitcyklisten Anders Adamson.

Innan Anders påbörjade sitt föredrag hade man samlats i skolans intilliggande matsal för att avnjuta en god landgång med dryck samt kaffe och en bit.

Anders förevisade inför sitt föredrag en sammanställning med några enkla teman

- Cykelentusiast
- Passion
- Dramatiken
- Doping
- Lite trafikförslag ur och i verkligheten

Anders som har ett påbrå från fader Ove, en mycket framstående svensk elitcyklist, som efter sin aktiva karriär var UK-kapten för svenska cykellandslaget där det bl.a. fanns sådana framstående cyklister som bröderna Fåglum, Sune Wennlöf, Bengt Asplund, Ulf Wennlöf och Leif Wigren på herrsidan. På damsidan fanns Marianne Berglund och i nutid finns Emilia Fahlin.  

Överhuvudtaget var Örebro i centrum för en hel del cyklister i dessa tider och dessa trakter.

Inte nog med sin egen framstående karriär inom cykel, så har Anders utbildat sig till att nu vara rektor inom skolans värld.

Nästa ”ättelägg” i familjen Adamson är Stefan som faktiskt påpekat vid flera tillfällen, sa Anders, speciellt vid familjens julträffar, att han är den som tagit mest medaljer i de svenska mästerskapen, men också i Europamästerskap och framstående placeringar i VM. Det är bara att böja sig för fakta, sade Anders..

Alla tre träffas allt som oftast och träningscyklar tillsammans fast numera mer motionsmässigt. De har och gjorde också reklam i ÖLIS tidning Idrottsarvet med en bild där de har omnämnt Radiocyklisten (en podd som sändes via nätet) på träningsoverallströjorna.

Passionen för cykel fick Anders med sig från vaggan med fadern som kom från Kumla men blev värvad till Crescent i Uppsala, samt en mamma som hejade på genom åren. Numera bor dessa för det mesta i centrala Örebro, men tidvis i Spanien.

Lotterivinstsponsorer
 

       

       

       

 

Varje bild är länkad till respektive sponsors hemsida
 

På tal om Örebro så berättade Anders om en annan framstående cykelåkare från staden.
 
Detta utspelade sig tidigt i förra seklet och handlar om Harry Stenqvist. Den som så önskar kan gå in på ÖLIS tidning Idrottsarvet – har man inte kvar den, kan man med fördel gå in på vår hemsida, > olis.nu < och på förstasidan, titta i vänster spalt, klicka på Idrottsarvet och sedan nr 65 Våren 2019, vidare på sidan 16, har Anders skrivit en belysande och initierad artikel om Harry Stenqvist. Här kan rekommenderas en sällsam berättelse samt upplevelse.

Anders har förresten framfört en önskan till Svealandstrafiken att då man tager fram nya namn på lokalbussarna så rekommenderar han just Harry Stenqvist.

Så visade Adamson bild på en elegant italiensk cyklist från tidigt 1930-40-tal han hette Angelo Fausto Coppi men som inte blev så gammal (dog 1966) beroende på att han hade blivit myggstungen av Malariamyggan vid en uppvisning i afrikanska staten Burkina Faso och som det konstaterats i efterhand blev felbehandlad i Italien. Coppi hade oturen att vara som en av världens främsta cyklister när andra världskriget härjade i Europa. ”Lägg märke till elegansen på bilden på honom och lägg gärna märke till att cyklister som var många då och är än idag hur han och andra på mångfaldigt sätt visar upp reklam på sina dräkter och cyklar”, sade Anders Adamson.. 

Hur var det i Sverige som exempel på den tiden, fanns det någon reklam att tala om på tävlingsdräkter och på idrottsmän/kvinnor? Nej, sade A., här var cyklisterna  föregångare. Än i dag är man i mångt och mycket föregångare vad avser ersättningar och tävlingars omfattning. På gott och ont kanske ”…och", sade A. ”visst är de eleganta cyklisterna ?…..men så väger de inte många kilogram heller, så de har inte så stora ytor att visa upp reklam på men de gör det med stil elegans”, uttryckte en gillande Anders Adamson.
 
Givetvis kan det finnas avarter av detta med att visa sig i tröja utan att ha varit i solen med lekamen. Ett sådant exempel var den danska cyklist som Anders  hade bild på.

Bilden där en cyklist hamnat i ett taggtrådsstaket och hur han såg ut efteråt kan ingen glömma eller där läkaren – stående på knä inifrån bilen genom nedvevad ruta - håller på med att sy i en tävlingscyklists skalle….nog fanns och finns det dramatik alltid.

De stora länderna i cykel är fortfarande inom Europa och som exempel gavs – icke helt okända -: Giro Italia, Tour de France och Vuelta Espania, men andra länder runt världen är på gång och framstående cyklister från Bolivia, Colombia och andra Sydamerikanska stater ”är på gång mer och mer” och har de senaste åren vunnit i dessa prestigefyllda lopp.

Just dessa lopp och kanske då mest Tour de France (”mitt i svensk semestertid..”) har jag varit tillsammans med främst Roberto Vacci. Om NI tror sade A. att vi följer med loppet på plats så gör vi det inte, utan vi får bra förprogrammering och information och sitter i Borlänge. Här visade han en bild på de bägge i studiomiljö, med en större bildskärm i mitten mellan var sin lap-top framför sig.

Detta med doping vidrördes självklart och här pekade vår föredragshållare exempel på detta. En svensk (namngives inte) och icke helt okände Armstrong samt en cyklist från Norge. På fråga från Anders till kvällens publik om någon kunde svara på hur många ggr som Armstrong åkt fast i dopingkontroll, så var det ingen som kunde svara korrekt på den frågan. För Armstrong åkte aldrig dit i kontroll, det var något som kom fram och erkändes efteråt.
 
Avslutningsvis ville Anders Adamson ”slå ett slag” för mer förståelse av buss/- bilförare för cyklister och visade bl.a. en stor bild på en buss hur man rekommenderar avståndshållning mellan buss/bil och cyklister på minst 1 ½ meter. Där till visades en bild från Belgien hur man - på bred gata ska sägas – målat cykelbana i rött och mycket synligt. Kanske något för trafikplanerare att tänka på, tyckte Anders Adamson
Han avtackades med varm applåd två ggr om och med en i trä snidad ljusstake med vårt märke ditsatt gjort utav ”vår egen” snidare Lars Henningsson.

För noteringarna
Sven Arne Ahlberg


Red. Läs Anders Adamsons artikel om Harry Stenqvist  Cykel-Harry

  
Bilder från höstmötet
Alla bilder är klickbara till större bilder som öppnas i egna fönster
Fotograf: Anders Stenberg
 

 

 
   
   
 
Årsmöte/Vårmöte 2019
 
Onsdag den 3 april  Engelbrektsskolan, Örebro
 
Förplägnad och lotteri
Sedvanlig start med många medlemmar som redan innan kl. 17.00 anlänt till matsalen på Engelbrektsskolan. Till slut kunde vi räkna in c:a 140 som inmundigade landgång, dricka och kaffe och som därefter vid 18-tiden bänkade sig i den närliggande aulan där lotteridragning företogs. Med ett prisbord till ett uppskattat värde av c:a 15 000:-, minsann ett läckert sådant.

Innan själva starten av lotteridragningen presenterades - kortfattat - något om de företag och organisationer som skänkt så fina priser och det framfördes ett stort tack till dem. 

Årsmötesförhandlingar
Efter det företogs årsmötesförhandlingar och Reignar Johansson som vice ordförande i Sällskapet hälsade välkommen och han föreslog parentation för de medlemmar som lämnat oss. På fråga om de samlade ansåg att årsmötet utlysts på vedertaget sätt blev svaret ja! Val av årsmötesordförande företogs och där föreslogs Irén Lejegren vilket de närvarande svarade enhälligt ja till. Till sekreterare valdes Kerstin Pedro.
 

Genomgicks den tidigare utsända verksamhetsberättelsen och i detta föreslog revisorerna ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet. På fråga från årsmötesordförande om detta kunde accepteras svarades från de närvarande med med acklamation Ja!

Till ny ordförande för sällskapet valdes Jan Andersson enär förre ordförande Jens Schollin på grund av tidsbrist avstod från fortsatt sådan.

Inom styrelsen i övrigt avsade sig Kjell Wahman fortsatta åtaganden i styrelsen och här valdes Sven Göran Gustafsson in. Det blev omval på Sven Arne Ahlberg och Bo Ericson. Både revisorer, Göran Davidsson och Stig Wallinder och valberedning, Rolf Hallgren, Thomas Eklund och Ove Danielsson omvaldes också.

Sist på på årsmötesförhandlingarna föreslog styrelsen att Reignar Johansson skulle utses till hedersledamot och såväl nyvalde ordföranden Jan Andersson och årsmötesordförande Irén Lejegren överlämnade diplom och blommor till Reignar.
 
Därtill erhöll Kjell Wahman såväl blommor som ett presentkort för sina fina insatser i styrelsen. Kjell kvarstår med sitt engagemang i ÖLIS Aktivitetsutskott. Årsmötesordföranden Irén Lejegren tackades med blommor och en i trä snidad ljusstake gjord av vår medlem Lasse Henningsson.

Lotterivinstsponsorer
 


Varje bild är länkad till respektive sponsors hemsida
 

Så över till inbjudne specielle gästen Magnus Jernemyr

Storväxta Magnus Jernemyr (2 meter över havet) presenterades och hans framträdande blev till ett trevligt samtal mellan honom och vår egen Håkan "Lillis" Olsson och det blev ett mycket trevligt samtal.

Magnus, född i Orsa, bodde som tonåring i Borlänge där han som sista-års-junior i Borlänge HK  blev värvad till Redbergslids IK i Göteborg där han bl.a. blev svensk mästare 7 ggr. Efter en allvarlig skada i nacken (efter ett par år) och en tids rehabilitering återvände Magnus med god skärpa och blev en av den tidens (00-10-talet) en av världens främsta försvarsspelare i handboll. Detta resulterade i sin tur i att han blev värvad till Barcelona som då var och fortfarande är en av de större klubbarna i handbollsvärlden. Här var Magnus med om att erövra främsta Champions Leaguetiteln en gång och blev spansk mästare 3 ggr.

Till sina meriter kan Magnus också lägga till  OS-silver 2012 efter knapp förlust (21-22) i finalen mot Frankrike. Han återvände så småningom till Sverige efter att han också spelat i Tyskland som proffs ett par säsonger.


Magnus Jernemyr
Under sin aktiva period som spelare tillhörde han "Bengan Boys" en tid som får anses vara den främsta landslagsperioden för Sverige. Bengt "Bengan" Johansson hade och har Magnus stor respekt för, med sin ledarstil och sitt konstruktiva tänkande i spelet.

På frågan om det finns någon spelare som han kunde framhålla så tyckte han det var svårt, men framhöll ändå Stefan Lövgren som en av de främsta. En annan spelare som det nämndes om var Ljubomir Vranjes, 166 cm i strumplästen, en fantastisk, trevlig och framgångsrik person. Ja när vi var ute i andra länder och han skulle köpa jeans till sig själv, detta lilla muskelknippe, så var det inte så lätt, det fanns helt enkelt inte hans storlek i lager.

Hur var det att spela mot ryssar och spelare från Balkan (f.d. Jugoslavien), fransmän och spanjorer så var det alltid hårda matcher och det var inte alltid så lätt heller att försvara mot exempelvis ryssar som ofta var större och tyngre än en själv, det säger inte lite, observera Magnus höjd över havet.

"Hur många språk behärskar du?" var en fråga från Lillis. "Ja, jag kan väl göra mig förstådd på svenska, tyska, engelska, något franska och en aning katalanska, en blandning mellan spanska och franska."

"Numera har du andra intressen?" "Ja, jag har en sambo nere i Askersund och vi har ett gemensamt intresse i detta med travhästar och har väl haft turen och fått tag i några fina exemplar och turen också att vinna något som ägare." 1)

"Ja, turen ska man ha med sig annars går det inte de kretsarna," svarade Lillis som själv har viss erfarenhet från den branschen.

"Andra intressen?" "För närvarande är jag rådgivare till några duktiga 18-19-åringar i handboll och kan ge - förhoppningsvis- vissa bra råd för deras fortsatta framgång i handbollslivet.

"Hur är det, har du tjänat någon slant på handbollslivet?" "Jo visst, det ska jag inte neka till men det är lite mer privat, tycker jag. Även om handbollsproffs tjänar en hacka nere i Europa så kan det inte jämföras med fotbollsspelare eller med vissa basketspelare, en sport som är väldigt stor ner över Europa."

"Nå väl, vad har du för planer för den närmsta tiden?" "Ja, nu ska jag i morgon bege mig till Barcelona för vi har fortfarande en lägenhet  där nere och för att där avnjuta våren."

Magnus erhöll även han en i trä snidad ljusstake - utförd av Lasse Henningsson - som särskilt tack och för ett trevligt framträdande.

Noterat av
Sven Arne Ahlberg


Tillägg 2019-04-06
1) Idag är Magnus säljare och marknadsförare för fitnessprodukter från Eleiko, Halmstad. Vid sidan av detta föder han upp travhästar, tillsammans med handbollsmålvakten Johan Sjöstrand, där deras andra startande avkomma som uppfödare, den då tvåårige Axl Rose, i december 2018 vann storloppet Gran Premio Mipaaft Allevamento i Neapel, Italien. Förstapris: 184.000 euro. 
Sven Arne Ahlberg tillsammans med redaktionen
 
Alla bilder är klickbara till större bilder som öppnas i egna fönster
Fotograf: Anders Stenberg
 
   
   
   
   
   
   
   
 

   

Höstmöte 2018
 
Tisdag den 6 november
Engelbrektsskolans aula, Slussgatan, Örebro.

 
Ett 130-tal medlemmar hade samlats I Engelbrektsskolans aula denna eftermiddag för att få vara med om finalen i ÖLIS och Länsradions frågesporttävling "Vi hänger med". Finalen utspelade sig mellan "Team Blå Bergen" och "Lag Glada Laxarna" från Sydnärke, de kommer företrädesvis från Laxå-trakten.

Undertecknad inledde mötet med att hälsa alla välkomna, däribland ÖLIS nya ordförande Jens Schollin, efter att sedvanlig landgång och kaffe och gott fikabröd avsmakats i intilliggande matsal. Därefter vidtogs lotteridragning och det var 55 olika vinster i potten, därtill ett par halva-pottenlotteriringar som sålts, så det fanns gott om medlemmar som kände sig belåtna på hemvägen från evenemanget.

Lotterivinstsponsorer
 


Varje bild är länkad till respektive sponsors hemsida
 

De närvarande uppmanades också att titta in på ÖLIS hemsida >olis.nu< där vi söker uppdatera vad som händer inom ÖLIS verksamhet, både före och efter händelserna/träffar och utställningar m.m. Så vidtog frågesporttävlingen.

Det kunde konstateras, och till stor glädje för många medverkade, att Mats Dahlberg, en välkänd röst i etern under många år i Sveriges Radios Sportradion, fanns med som en extra utfrågare uppe på scenen i ett antal frågor till de tävlande lagen.

Mats berättade själv att han råkade ut för en stroke för ett drygt år sedan, då han var på uppdrag för SRs sportredaktion, när han skulle rapportera från match mellan Mora IK och Leksands IF i ishockey.

Göran Gunnarsson, för dagen duktig programledare, inledde med att berätta om Länsradions verksamhet som bygger helt på ideella krafter och man har sändningstider vardagar mellan kl. 10.00-13.00. Kvällsrepris 22.00-24.00 över Örebro (fredag 16.00-18.00) Han vädjade också till de församlade i aulan att anmäla sig till en radiogrupp där man kunde få göra sig hörd om program och musikunderhållning i framtiden.

Referat Sven-Arne Ahlberg

Bilder här
 

 
Vårmöte 2018
 
Onsdag den 11 april
Årsmöte/Vårmöte, Engelbrektsskolan i Örebro

 
200 medlemmar hade hörsammat inbjudan och anmält sig att närvara på årets vårmöte och årsmötesförhandling.

Sedvanligt öppnades portarna kl. 17.00 för möjlighet att umgås i matsalen i Engelbrektsskolan för medlemmarna, där föreståndare Susanna Grading-Runebark dukade fram de förbeställda landgångarna från Smörgåsbutiken. Därtill fanns både fin kaka och kaffe i ordningsställt.

Kl. 18.00 startade utlottning på de populära lotterierna, som gick åt ”som smör i solsken”. Prisbordet är imponerande och stort arbete ligger bakom anskaffning utav vinster främst då av Kjell Wahman. Därtill också utdelning av vinst på tipspromenaden som fanns i foajén. Nils–Olof Åhsman blev vinnare i den tävlingen med 11 rätt. Två personer gick också hem med en rejäl slant i fickan/plånboken då de blev vinnare i "Halva-potten-lotterierna".

Sven Arne Ahlberg informerade därefter om hur lätt man kan komma åt information på vår hemsida och hur man med lätthet kan finna samt hålla sig uppdaterad på vad som händer i vårt sällskap. Han framförde också ett tack till de företag som hjälpt ÖLIS med vinster till lotterierna.

Kjell Sunesson informerade ytterligare om den frågesportävling som ska arrangeras i höst i samarbete med Länsradion. Anmälan om lag bör vara inne senast 31 maj och redan nu har lag från Laxå anmält deltagande. Sunesson hoppades att "hugade tävlande" skulle kunna sätta ihop lag med Örebro-anknytning. Information hade dessutom sänt ut i samband med senaste utskicket av Idrottsarvet.

Ur årsmötesförhandlingarna

Årsmötesförhandlingarna avseende verksamhetsåret 2017 vidtog varvid ordförande Kjell Sunesson hälsade välkommen, öppnade mötet och parentation för avlidna medlemmar hölls.

Till ny ordförande i ÖLIS valdes Jens Schollin. Jens var för dagen utomlands, men han hade framfört en hälsning och tackade för förtroendet att väljas som ordförande.

Rolf L. Lundin utsågs av årsmötet till Hedersmedlem inom ÖLIS . Rolf hade av hälsoskäl inte möjlighet att kunna närvara utan kommer att erhålla sitt diplom och blomma vid ett annat tillfälle, genom försorg av undertecknad.

Beslutades att Kjell Sunesson och Laila Sunesson utses till Hedersledamöter inom ÖLIS.
Dessa två fick emottaga diplom och blomma utav vice ordförande Reignar Johansson.

Håkan Loob

Den f.d. elitspelaren och ishockeyproffset Håkan Loob, boendes i Karlstad, hade inbjudits som gästtalare på vårt vårmöte och han startade upp med att… "vad jag har längtat att få komma till er , det har jag väntat på länge ska ni veta" (hur nära sanningen detta var/är går inte att bevisa, skrivarens anm.). Trevlig och glad visade det sig i alla fall att han var, den gode Håkan, med sin fina och genuina gotländska dialekt.

Sitt ursprung på faderns sida -namnet Loob- visade att släkten kom från Estland och hans fader - då tolv år- tillsammans med några övriga ur familjen lyckades fly under andra världskrigets slutskede efter sitt andra stora försök. Dåvarande familjen hamnade till slut på Gotland (efter lite rundturer i södra Sverige) och farfadern fick arbete på den stora cementfabriken i Slite där också Håkans pappa så småningom fick arbete. Där i Slite fick Håkan sedan sin unga uppväxt.

Den sport som så småningom kom att bli mest betydelsefull i de unga åren var bordtennis och han måttade med fingrarna med ett mycket litet mellanrum mellan tumme och pekfingret "att så här nära var det att Håkan Loob skulle bli bordtennisspelare istället för ishockeyspelare, men nu står jag här med den erfarenhet jag fick inom ishockey, och det är jag glad för".

Han blev uttagen i Gotlands TV-pucklag 1975 och där fick en framstående ledare inom ungdomsishockeyn i Sverige, Tommy Töpel, ögonen på lille högerfattade spelaren och gav Håkan både råd och idéer på sin fortsatta ishockeykarriär.

Håkan kom så småningom att hamna i Karlskrona Ishockeyklubb och där en framstående - enligt Håkan - tränare (och det kan mången örebroare också hålla med om) nämligen Des Moroney som hade varit i Örebro några få år innan Håkan Loob lärde känna honom. Des hade både spelat och varit tränare i dåvarande Örebro Sportklubbs ishockeylag, sedermera Örebro IK.

Loob fick sedan en påringning i sitt dåvarande arbete på ett lager för Intersport. Det var en man som sökte honom. Håkan trodde man skojade med honom, men det visade sig att det var ingen mindre än den framstående tränaren i Färjestads BK, Conny Evensson, som hade en önskan att få knyta den duktige högerforwarden till sitt lag i Karlstad.

Till det ska sägas att det fanns ett par spelare som också hjälpte till att Håkan skulle landa i Karlstad nämligen Thomas Rundqvist och Tommy Samuelsson. Att Färjestads BK sedan lyckade medverka till att den nyvunna stora kärleken Marie (hans hustru som också fanns med i salen vid Håkans föredrag denna dag) kunde få jobb på lasarettet i Karlstad och det minskade inte förutsättningarna för spel i FBK.

1981 tog Färjestads BK sitt första SM-guld med Håkan ingående i laget och det skulle bli många fina år i Karlstad både som spelare och ledare inom Färjestads BK.

Håkan berättade både med foton och med filmer från matcher och gav exempel på händelser och personer han fått möta genom åren det ”det är jag oerhört glad för” sade den ödmjuke gotlänningen för några värmländska idiom kunde inte urskiljas i berättelsen.

De 6 år han fick möjlighet spela i Calgary Flames (Canada) har heller inte gått förbi ”bara så där”. Han fick vara med om "ta hem" Stanley Cup och visade för staden – som hade folkmängd på ca 700 000 innevånare och i någon nyhetsartikel beskrevs att ca 400 000 var ute på stan och celebrerade laget - när de ficka passera i lång procession genom staden under flera timmar.

Håkan var också med och tog hem guldet för Sverige i OS i Lillehammer, den berömda och omtalade matchen där straffavgörandet skedde med Peter "Foppa" Forsbergs berömda straffmål (vilket ju senare blev uppmärksammat med frimärke.)

När så Håkan, med familj, återkom till Karlstad som spelare blev han efter avslutad spelarkarriär omedelbart utsedd till Sportchef och det var han i tre år. Därefter var han både Marknadschef och så småningom VD för Färjestads BK:s bolag med tidvis nästan 100 anställa (inkl spelare, tränare, m.m.) det har numera Håkan dragit sig tillbaka från och han är numera frilansare i både det ena och det andra. Senast var han expertkommentator i TV från OS i Sydkorea.

Avslutningsvis blev det några korta frågor och Håkan tackades där undertecknad överlämnade en bok om Tord Grip och dennes biografi samt en snidad ljusstake i trä utförd av vår medlem Lasse Henningsson.
Allt igenom en lyckad kväll enligt många.

Noteringar av Sven Arne Ahlberg

Alla bilder är klickbara till större bilder som öppnas i egna fönster
Fotograf: Anders Stenberg
   
   
   
   
     


 

Arkiverade års- och höstmöten >>

 

Caféträffar | Möten | Utställningar | Resor/Övrigt |

 
 
Uppdaterad: 2020-04-23