DIM Digitala
Idrottsmuseet
 

DIM Digitala Idrottsmuseet 

Historik

2015 startade Riksidrottsmuseet projektet "Rädda bilden" vars syfte var att bevara den bildskatt som finns i landets olika Idrottshistoriska Sällskap. ÖLIS var med från början men medan flertalet sällskap lämnade projektet så har vi utvecklat idén. Under arbetet med projektet konstaterades att vi har många föremål och ett fint bibliotek varför tanken på att skapa ett Digitalt Idrottsmuseum växte fram. Med detta museum kan vi visa merparten av våra samlingar.

Vi önskar också att medlemmar runt om i distriktet skall kunna ta del av våra bilder, föremål och litteratur genom att de digitaliseras och blir tillgängliga för fler.
 
Till början av sidan...
 
 

Nuläge

Då vi utvecklat samarbetet med ÖLIS skilda kommittéer, framförallt med Biblioteksutskottet och Fotogruppen så är vi nu beredda att hälsa alla medlemmar men även allmänheten välkommen att titta in i vårt Digitala Idrottsmuseum.

Idag finns det över 300 objekt i nära 30 samlingar att besöka. Adressen till Digitala Idrottsmuseet är: olis.kulturhotell.se  

Caféträffen den 18 september har temat det Digitala Idrottsmuseet. Vi kommer då att få en fördjupning och tar gärna emot åsikter som framförs efter de första månadernas besök.

Våra ledstjärnor

- Många idrotter skall vara representerade, inte bara lagidrotter eller de massmediala
- Lagarbete, tillsammans får vi fram uppgifter som levandegör bilden eller föremålet
- Tålamod, stanna upp, mötas, samtala för att komplettera kända uppgifter!

VÄLKOMMEN!
I fortsättningen möts vi både i verkligheten på våra skilda träffar men också i det Digitala Idrottsmuseet

DIGITALA IDROTTSMUSEET
Sven Göran Gustafson – Håkan Aldevik – Göran Gunnarsson – Anders Edh – Hans-Ove Nykvist – Sten Berglund

Till början av sidan...
 
 
Framtiden

Genom att öppna upp det Digitala Idrottsmuseet så önskar vi få hjälp av Sällskapets medlemmar med att komplettera de uppgifter vi har. Vi ser också gärna att vi får bidrag som är idrottshistoriskt intressant från länets alla kommuner.

Vi sätter stort värde på om du kan komplettera bilderna/föremålen med namnuppgifter eller en berättelse som är allmänt intressant. Då skickar du den till Håkan Aldevik som samordnar uppdateringen.

Ange ditt namn och telefonnummer samt vilket ID-nummer objektet har, OLISB 15-0082, i exemplet nedan.

Konkret exempel på en bild som behöver ytterligare uppgifter

1. Gå in på olis.kulturhotell.se
2. Välj "Bläddra bland samlingarna"
3. Scrolla fram till samlingen "Fotboll" – Klicka på den samlingen
4. Under rubriken "Objekt i samlingen Fotboll" - Klicka på länken "Visa objekt"
5. Sök dig fram till OLISB 15-0082
6. Skicka uppgifter på de spelare vi saknar namnen på till Håkan
 

Skicka dina uppgifter/bidrag till följande mail-adress: hakan.aldevik@telia.com eller fyll i och skicka det digitala formuläret som du finner här

Till början av sidan...

 

 

 Counter for tumblr
 
Uppdaterad: 2019-07-10